Publikacje

CIEKAWE PUBLIKACJE O OZONIE I OZONOTERAPII

Tytuł oryginału: Ozonoterapia w leczeniu stopy cukrzycowej
Autorzy: Zygmunt Antoszewski, Paweł Madej, Jacek Kozakiewicz, Tadeusz Sobuta, Leszek Antoszewski.
Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
Opis fizyczny: s.117-119
Tytuł oryginału: Cykliczny GMP jako drugi przekaźnik w działaniu ozonu na mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych u zwierząt
Autorzy: Mieczysław Dutka, Marcin Adamczak, Ewa Kopieczna-Grzebieniak, Rozalia Grabowska-Bochenek, Jan Sroczyński, Marian Dróżdż.
Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
Opis fizyczny: s.50-59
Tytuł oryginału: Krótki rys historyczny ozonoterapii
Autorzy: Zygmunt Antoszewski, Paweł Madej, Jacek Kozakiewicz, Tadeusz Sobuta, Krystyna Popielska.
Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
Opis fizyczny: s.86-87
Tytuł oryginału: Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych u chorych z cukrzycą
Autorzy: Marek Motyka.
Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
Opis fizyczny: s.108-116
Tytuł oryginału: O możliwościach zastosowania ozonoterapii w lecznictwie niektórych schorzeń stomatologicznych
Autorzy: Leszek Ilewicz, Agnieszka Kaczmarzyk.
Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
Opis fizyczny: s.145-151
Tytuł oryginału: Ocena elektroretinografii siatkówki u chorych ze zwyrodnieniem centralnym siatkówki na tle pozapalnym po zastosowaniu ozonoterapii ogólnej
Autorzy: A[riadna] Gierek-Łapińska, G[rażyna] Piątek-Koronowska, K. Załuczkowska-Marcela, B[arbara] Myga.
Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
Opis fizyczny: s.120-123
Tytuł oryginału: Ocena elektroretinografii siatkówki u chorych z wysoką degeneracyjną krótkowzrocznością po zastosowaniu ozonoterapii ogólnej
Autorzy: A[riadna] Gierek-Łapińska, G[rażyna] Piątek-Koronowska, K. Załuczkowska-Marcela, B[arbara] Myga.
Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
Opis fizyczny: s.124-129
Tytuł oryginału: Ozonoterapia w leczeniu trudno gojących się ran oparzeniowych
Autorzy: Zygmunt Antoszewski, Paweł Madej, Mieczysław Wyględowski, Tadeusz Sobuta, Jacek Kozakiewicz, Tadeusz Moszkowicz, Leszek Antoszewski, Stanisław Sakiel.
Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
Opis fizyczny: s.130-135
Tytuł oryginału: Słowo wstępne na otwarcie Kongresu
Autorzy: Zygmunt Antoszewski.
Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
Opis fizyczny: s.5-6
Tytuł oryginału: Sposoby i techniki wykonywania ozonoterapii w medycynie
Autorzy: Zygmunt Antoszewski, Tadeusz Sobuta, Jacek Kozakiewicz, Paweł Madej, Leszek Antoszewski, Krystyna Popielska.
Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
Opis fizyczny: s.88-91
Tytuł oryginału: Wolne rodniki wykrywane techniką EPR z zastosowaniem pułapki spinowej we krwi, osoczu oraz ich ekstraktach eksponowanych na działanie różnych dawek ozonu medycznego
Autorzy: E[wa] Kopieczna-Grzebieniak, L. Dul, M[ieczysław] Dutka, D[anuta] Piskorska, R[ozalia] Grabowska-Bochenek, W[iesław] Wesołowski, J[an] Sroczyński, M[arian] Dróżdż.
Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
Opis fizyczny: s.66-72
Tytuł oryginału: Wpływ ozonu medycznego na tworzenie oksysteroli w ścianie tętnic zmienionych miażdżycowo, poddawanych in vitro jego działaniu
Autorzy: Ewa Kopieczna-Grzebieniak, Andrzej Tomasik, Wojciech Jacheć, Roman Tarnawski, Jan Sroczyński, Marian Dróżdż.
Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
Opis fizyczny: s.60-65

Tytuł oryginału: Wybrane parametry równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej we krwi królików z miażdżycą oraz w hodowli komórek śródbłonka eksponowanych na działanie in vitro ozonu medycznego
Autorzy: Ewa Kopieczna-Grzebieniak, Barbara Skop, Andrzej Sobczak, Mieczysław Dutka, Wiesław Wesołowski, Jan Sroczyński, Marian Dróżdż.
Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
Opis fizyczny: s.73-80
Tytuł oryginału: Zastosowanie mieszaniny tlenowo-ozonowej w leczeniu niektórych chorób naczyń
Autorzy: Zygmunt Antoszewski, Jacek Kozakiewicz, Jarosław Kulej, Mieczysław Wyględowski, Paweł Madej.
Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
Opis fizyczny: s.104-107

 

CIEKAWE LINKI:

www.centrumleczeniaran.pl

www.oczymlekarze.pl

www.twojaharmonia.pl