Badania preparatu Ozonella Len

olejek w butelkach

Preparat OZONELLA LEN
spełnia wymagania stawiane produktom kosmetycznym
Został poddany następującym badaniom:

 

 

RODZAJ BADANIA

JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA BADANIE
Badanie właściwości: aplikacyjnych fizyko-chemicznych mikrobiologicznych dermatologicznych SPECJALISTYCZNE LABORATORIUM BADAWCZE ITA-TEST S.C
Analiza zawartości: kwasów tłuszczowych o sprzężonych wiązaniach podwójnych (dienów i trienów) według normy American Oil Chemists Official Metod Cd 7 - 58. Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego
Badanie pod kątem obecności: wolnych rodników Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny
Ocena bezpieczeństwa w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych SAFETY ASSESSMENT AS COSMETICS SERVICE
Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zmianami THETA Consulting Sp. z o.o.
Oświadczenie o braku zawartości w naszych produktach kosmetycznych/ preparatach Ozonella substancji wskazanych w rozporządzeniu z dnia 15 września 2022 zmieniającym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1223/2009 Oświadczenie producenta Onkomed Sp. z o.o.
Oświadczenie o braku zawartości w naszych produktach kosmetycznych/preparatach substancji zakazanych, sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (tzw. substancji CMR), zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/1490 z dnia 19 lipca 2023 r., zmieniającym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 Oświadczenie producenta Onkomed Sp. z o.o.
Produkt zarejestrowany w CPNP  

 

Wnioski z badań aplikacyjnych

(wykonanych przez Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA-TEST)

 

I.

 

DOLEGLIWOŚCI DZIAŁANIE OZONOWANEGO OLEJU LNIANEGO
Opryszczka Wyraźnie przyspiesza gojenie się opryszczki, w opinii testujących, u których opryszczka wystąpiła w trakcie trwania badania.
Podrażnienia termiczne Bardzo wyraźnie łagodzi podrażnienia i przyspiesza regeneracje naskórka
Zmiany trądzikowe i wykwity Poprawia wygląd i wyraźnie koloryt skóry w oceni testujących, u których takie zmiany występowały przed przystąpieniem do badań.
Miejsca podrażnione z objawami dokuczliwego świądu Skutecznie łagodzi skórę, zmniejszając uczucie świądu
Nadmierne rogowacenie i pękanie naskórka Wspomaga i przyspiesza regenerację naskórka
Otarcia naskórka i związane z tym stany zapalne Przyspiesza proces gojenia i skutecznie zapobiega wtórnym zakażeniom
Odparzenia Skutecznie hamuje objawy i przyspiesza regenerację naskórka
Niewielkie zmiany skórne (wykwity ropne) Przyspiesza proces gojenia i skutecznie zapobiega wtórnym zakażeniom

 

II.

 

WŁAŚCIWOŚCI OZONOWANEGO OLEJU LNIANEGO % BADANYCH
Wykazał dobre i bardzo dobre wchłanianie w skórę 75,00%
Pozostawia „film" na skórze, nie powodujący uczucia lepkości 75,00%
Nie powoduje objawów ściągania naskórka 95,00%
Wyraźnie natłuszcza skórę 80,00%
Wyraźnie lub bardzo wyraźnie wygładza skórę 65,00%
Łagodzi podrażnienia wywołane otarciem oraz odparzenia 100% (u osób z takimi objawami)
Łagodzi termiczne podrażnienia skóry 100% (u osób z takimi objawami)
Rozjaśnia przebarwienia 90,00%
Wyraźnie poprawia wygląd i koloryt zmian trądzikowych 100% (u osób z takimi objawami)
Wykazał działanie pielęgnacyjne i ochronne 55,00%
Poprawia ogólny wygląd skóry w miejscu stosowania 65,00%
Wydajny 80,00%